การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลโรงช้าง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลโรงช้าง โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 1. นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง 2. รองนายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง 3. สมาชิกสภาท้องถิ่น 4. ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ 5. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 6. ผู้ทรงคุณวุฒิ 7. ปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง 8. หัวหน้าส่วนการบริหารงานที่มีหน้าที่จัดทำแผน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลโรงช้าง โดยเทศบาลตำบลโรงช้างจะได้มีการแก้ไขปรังปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ให้ตรงตามความต้องการประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
Free Joomla Lightbox Gallery

งบแสดงสถานะการเงิน

แบบฟอร์มต่างๆ

คู่มือสำหรับประชาชน

823628
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
356
911
356
820210
10028
9064
823628

Your IP: 162.158.162.237
2023-03-26 22:05