การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลมากำหนดแนวทางการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566

 เมื่อวันที่  25 มกราคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา เพื่อนำมากำหนดแนวทาง การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2. ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ 3. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโรงช้าง 4. ประชาชนในพื้นที่ตำบลโรงช้าง โดยที่ประชุมเห็นชอบทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 โดยประชาชนในพื้นที่ได้เสนอ ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ เพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ต่อไป

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
Free Joomla Lightbox Gallery

งบแสดงสถานะการเงิน

แบบฟอร์มต่างๆ

คู่มือสำหรับประชาชน

823655
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
383
911
383
820210
10055
9064
823655

Your IP: 162.158.162.236
2023-03-26 22:33