การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมเพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 1. นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง 2. รองนายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง 3. สมาชิกสภาท้องถิ่น 4. ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ 5. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 6. ผู้ทรงคุณวุฒิ 7. ปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง 8. หัวหน้าส่วนการบริหารงานที่มีหน้าที่จัดทำแผน โดยที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เห็นควรให้หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ควบคุมและติดตาม  และดำเนินโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ตามแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
Free Joomla Lightbox Gallery

งบแสดงสถานะการเงิน

แบบฟอร์มต่างๆ

คู่มือสำหรับประชาชน

1005767
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
475
777
2133
995306
17268
21834
1005767

Your IP: 172.69.165.10
2024-04-24 09:13