-ว่าง-

ปลัดเทศบาล

  

นายสุนทร  จันทโรภาสกุล

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง

 

นางพัชรินทร์  ไชยดวงคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

  

                                 

                นางพรพรรณ  ปัญญาไว      ว่าที่ร้อยเอกจตุรงค์  กระจงกลาง   นางชนิตร์นันท์  ถาวรสถิตวงศ์         นายคมสันต์  สินโพธิ์   

                    เจ้าพนักงานธุรการ                     นิติกร                       นักจัดการงานทั่วไป          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

 

                                              

                                    นายโอภาส  มาฟู                          -ว่าง-                          นางธวัลลัตฐ์  จรรยา

                         จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            นักวิชาการสาธารณสุข                   นักทรัพยากรบุคคล

    

                                           

                               นายนิคม  สุวรรณ์                      นายจรัญ  มาฟู                  นางนิตยา  ปัญญายงค์         

                               พนักงานขับรถยนต์                          คนสวน                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    

  

                                    

                       นายสว่าง  มูลแดง               นายดวงอนุชา  มาฟู               นายพรชัย  ใจยะ                นายวันลพ  ชนะศรี

                        พนักงานดับเพลิง                 พนักงานดับเพลิง                 พนักงานดับเพลิง                พนักงานดับเพลิง

                                                                                                      

                                                               

                                                        นางมาลี วงค์เทพ                 นางสาวศุภลักษณ์  อุนจะนำ

                                                         จ้างเหมาบริการ                        จ้างเหมาบริการ

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

งบแสดงสถานะการเงิน

แบบฟอร์มต่างๆ

คู่มือสำหรับประชาชน

823617
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
345
911
345
820210
10017
9064
823617

Your IP: 162.158.162.237
2023-03-26 21:58