นายทวีศักดิ์  นาทอง

ปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง

 

  

นายสุนทร  จันทโรภาสกุล

รองปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง

 

-ว่าง-

นักตรวจสอบภายใน

 

นางพัชรินทร์  ไชยดวงคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

  

                                         

                นางพรพรรณ  ปัญญาไว       ว่าที่ร้อยเอกจตุรงค์  กระจงกลาง    นางชนิตร์นันท์  ถาวรสถิตวงศ์             นายคมสันต์  สินโพธิ์   

                   เจ้าพนักงานธุรการ                       นิติกร                       นักจัดการงานทั่วไป               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

 

                             

                    นายโอภาส  มาฟู                        -ว่าง-                       นางธวัลลัตฐ์  จรรยา                       -ว่าง-

           จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        นักวิชาการสาธารณสุข               นักทรัพยากรบุคคล                   นักพัฒนาชุมชน

    

                                                    

                                  นายนิคม  สุวรรณ์                      นายจรัญ  มาฟู                   นางนิตยา  ปัญญายงค์         

                                  พนักงานขับรถยนต์                          คนสวน                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    

  

                                      

                   นายสว่าง  มูลแดง                นายดวงอนุชา  มาฟู                 นายพรชัย  ใจยะ                    นายวันลพ  ชนะศรี

                    พนักงานดับเพลิง                  พนักงานดับเพลิง                  พนักงานดับเพลิง                     พนักงานดับเพลิง

                                                                                                      

                                                      

                                      นางมาลี วงค์เทพ                   นางสาวศุภลักษณ์  อุนจะนำ                นายทวี  อ้อยหวาน

                                   พนักงานจ้างเหมาบริการ                  พนักงานจ้างเหมาบริการ               พนักงานจ้างเหมาบริการ

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

งบแสดงสถานะการเงิน

แบบฟอร์มต่างๆ

คู่มือสำหรับประชาชน

889348
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
264
1667
5591
880640
14247
13218
889348

Your IP: 172.70.92.248
2023-09-30 15:59