นางพัชรินทร์  ไชยดวงคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

  

                                 

                นางพรพรรณ  ปัญญาไว                   -ว่าง-                     นางชนิตร์นันท์  ถาวรสถิตวงศ์           นายคมสันต์  สินโพธิ์   

                   เจ้าพนักงานธุรการ                       นิติกร                          นักจัดการงานทั่วไป             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

 

                                   

                    นายโอภาส  มาฟู          นายปรินทร์วงค์  วงศ์อารินทร์         นางธวัลลัตฐ์  จรรยา           นางสาวชนัฐปภา  เขตรักษา

           จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      นักวิชาการสาธารณสุข             นักทรัพยากรบุคคล                 นักพัฒนาชุมชน

    

                                                    

                                  นายนิคม  สุวรรณ์                      นายจรัญ  มาฟู                   นางนิตยา  ปัญญายงค์         

                                  พนักงานขับรถยนต์                          คนสวน                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    

  

                                      

                   นายสว่าง  มูลแดง                นายดวงอนุชา  มาฟู                 นายพรชัย  ใจยะ                    นายวันลพ  ชนะศรี

                    พนักงานดับเพลิง                  พนักงานดับเพลิง                  พนักงานดับเพลิง                     พนักงานดับเพลิง

                                                                                                      

                                            

                                      นางมาลี วงค์เทพ               นางสาวโสถิดา  ทองสุข               นายทวี  อ้อยหวาน

                                   พนักงานจ้างเหมาบริการ           พนักงานจ้างเหมาบริการ            พนักงานจ้างเหมาบริการ

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

งบแสดงสถานะการเงิน

แบบฟอร์มต่างๆ

คู่มือสำหรับประชาชน

1064583
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
400
738
2982
1056388
18629
34311
1064583

Your IP: 172.70.147.130
2024-06-20 09:01