นายทรงศักดิ์  เรืองศรีมั่น

ปลัดเทศบาล

  

นายสุนทร  จันทโรภาสกุล

รองปลัดเทศบาล

 

นางพัชรินทร์  ไชยดวงคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

 

 

                             

                นางพรพรรณ  ปัญญาไว                    -ว่าง-                นางชนิตร์นันท์  ถาวรสถิตวงศ์         นายคมสันต์  สินโพธิ์   

                   เจ้าพนักงานธุรการ                       นิติกร                      นักจัดการงานทั่วไป           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

 

  

                                            

                                    นายโอภาส  มาฟู                          -ว่าง-                        สิบเอกสอาด  นามวงศ์

                          จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          นักวิชาการสาธารณสุข                 นักทรัพยากรบุคคล

  

  

 

                                           

                               นายนิคม  สุวรรณ์                      นายจรัญ  มาฟู                  นางนิตยา  ปัญญายงค์         

                               พนักงานขับรถยนต์                          คนสวน                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    

 

 

                                                       

                                นายฐาน  ทองสุข                    นายสว่าง  มูลแดง               นายดวงอนุชา  มาฟู

                               พนักงานขับรถยนต์                    พนักงานดับเพลิง                  พนักงานดับเพลิง

 

 

                                                          

                                           นายพรชัย  ใจยะ                   นายวัลลพ  ชนะศรี

                                           พนักงานดับเพลิง                    พนักงานดับเพลิง

 

 

                                                 

                                          นางมาลี วงค์เทพ                 นางสาวศุภลักษณ์  อุนจะนำ

                                           จ้างเหมาบริการ                        จ้างเหมาบริการ

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

งบแสดงสถานะการเงิน

แบบฟอร์มต่างๆ

คู่มือสำหรับประชาชน

591213
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
28
828
1768
583266
19646
27158
591213

Your IP: 162.158.162.165
2022-01-25 00:22