นายทรงศักดิ์  เรืองศรีมั่น

ปลัดเทศบาล

  

นายสุนทร  จันทโรภาสกุล

รองปลัดเทศบาล

 

นางพัชรินทร์  ไชยดวงคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

 

 

                          

                     นางพรพรรณ  ปัญญาไว   ว่าที่ร้อยเอกจตุรงค์  กระจงกลาง   นางชนิตร์นันท์  ถาวรสถิตวงศ์                  -ว่าง-   

                        เจ้าพนักงานธุรการ                    นิติกร                        นักจัดการงานทั่วไป           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

 

  

                                            

                                    นายโอภาส  มาฟู                          -ว่าง-                          สิบเอกสอาด  นามวงศ์

                          จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          นักวิชาการสาธารณสุข                   นักทรัพยากรบุคคล

  

  

 

                                           

                               นายนิคม  สุวรรณ์                      นายจรัญ  มาฟู                  นางนิตยา  ปัญญายงค์         

                               พนักงานขับรถยนต์                          คนสวน                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    

 

 

                                                       

                                นายฐาน  ทองสุข                    นายสว่าง  มูลแดง               นายดวงอนุชา  มาฟู

                               พนักงานขับรถยนต์                    พนักงานดับเพลิง                  พนักงานดับเพลิง

 

 

                                                          

                                           นายพรชัย  ใจยะ                   นายวัลลพ  ชนะศรี

                                           พนักงานดับเพลิง                    พนักงานดับเพลิง

 

 

                                                 

                                          นางมาลี วงค์เทพ                  นางสาวเขมจิรา  เชียงโส

                                           จ้างเหมาบริการ                       จ้างเหมาบริการ

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

งบแสดงสถานะการเงิน

คู่มือสำหรับประชาชน

293664
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
40
805
2814
286586
1659
16860
293664

Your IP: 3.237.67.179
2020-12-03 01:08