นายทรงศักดิ์  เรืองศรีมั่น

ปลัดเทศบาล

  

นายสุนทร  จันทโรภาสกุล

รองปลัดเทศบาล

 

นางพัชรินทร์  ไชยดวงคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

 

 

                             

                      นางพรพรรณ  ปัญญาไว   ว่าที่ร้อยเอกจตุรงค์  กระจงกลาง       นางสายใจ  ยะท่าตุ้ม         นางวันวิสาข์  แท่นแก้ว   

                        เจ้าพนักงานธุรการ                    นิติกร                    นักจัดการงานทั่วไป         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

 

  

                                            

 

                                   นายโอภาส  มาฟู                          -ว่าง-                          สิบเอกสอาด  นามวงศ์

                          จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          นักวิชาการสาธารณสุข                   นักทรัพยากรบุคคล

  

  

 

                                           

                               นายนิคม  สุวรรณ์                      นายจรัญ  มาฟู                  นางนิตยา  ปัญญายงค์         

                               พนักงานขับรถยนต์                          คนสวน                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    

 

 

                                                        

                                นายฐาน  ทองสุข                    นายสว่าง  มูลแดง               นายดวงอนุชา  มาฟู

                               พนักงานขับรถยนต์                    พนักงานดับเพลิง                  พนักงานดับเพลิง

 

 

                                                            

                                           นายพรชัย  ใจยะ                   นายวัลลพ  ชนะศรี

                                           พนักงานดับเพลิง                    พนักงานดับเพลิง

 

 

                                                 

                                          นางมาลี วงค์เทพ                  นางสาวเขมจิรา  เชียงโส

                                           จ้างเหมาบริการ                       จ้างเหมาบริการ

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

คู่มือสำหรับประชาชน

งบแสดงสถานะการเงิน

228710
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
90
881
2978
220121
9288
20518
228710

Your IP: 3.219.167.194
2020-08-12 04:17